Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende individuele begeleiding.

Wat dit betekent

De begeleiding richt zich op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Afhankelijk van uw woonlocatie en persoonlijke voorkeur kunnen professionele begeleiders vanuit de betreffende zorgboerderij deze zorg op zich nemen. Bekijk hier een overzicht van de mogelijkheden.

Uw Plan

Samen met u wordt een plan gemaakt, waarin op de volgende leefgebieden beschreven wordt wat uw behoefte aan ondersteuning is:

 • Financiën
 • Werk en opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL (zelfzorg)
 • Instrumentele ADL (huishouden doen en hulpmiddelen gebruiken)
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Deze leefgebieden of domeinen zijn afkomstig van de zelfredzaamheidsmatrix, dit is een methode die veel gemeenten voor de indicatiestelling gebruiken.