De Lijwiekstee is ontstaan vanuit persoonlijke ervaringen met dementie. Deze fase in het leven van directeur Jacob Kiers was de grootste drijfveer om De Lijwiekstee te starten.
Stichting Zorgboerderij de R. Rienkesheerd vond een partner in Bouwbedrijf Mulder om de boerderij aan de Hoofdstraat 98 te Noordbroek om te bouwen tot een multifunctioneel zorgcentrum met een afdeling voor dementerenden, een zorghotel, dagopvang. Ook zorgboerderij Rienkesheerd te Nieuwolda bezet 10 appartementen binnen de Lijwiekstee voor begeleid zelfstandig wonen.

 

 

Wonen met dementie

De afdeling dementie kent 10 appartementen waarvan 4 ‘echtparenkamers’. Hierdoor kan iemand met dementie in een veilige omgeving wonen en daarbij kan de partner mee. Na jarenlang samenleven kan het echtpaar samen blijven.

De eigentijdse opzet van de afdeling dementie kent veel daglichttoetreding en authentieke elementen.
Per 5 appartementen is er een eet- en woonkamer. De verzorging kookt met en voor de bewoners.
De omsloten tuin biedt mogelijkheid voor bewoners zowel binnen als buiten te zijn.

Zorghotel

In het zorghotel bieden we zorg aan mensen die tijdelijk afhankelijk zijn. Denk hierbij aan revalidatie na knie- of heupoperatie, respijtzorg, logeeropvang, palliatieve zorg of vakantie met zorg.
Er is 24 uur per dag verzorgend/verplegend personeel aanwezig.
Het zorghotel kent een restaurant waar de kok kookt voor de diverse cliënten.

Is er enkel zorg nodig voor overdag? Wees welkom op onze dagopvang. Voor een zinvolle daginvulling of ter ontlasting van de mantelzorgers kunt u terecht op de Lijwiekstee.

Wilt u kennismaken met de Lijwiekstee? Neem vooral contact met ons op.
Zorg wordt veelal gefinancierd vanuit een indicatie PGB of ZIN. Indien gewenst kunnen we u voorzien van meer informatie hieromtrent.

Website van Zorgboerderij Lijwiekstee

Zorgboerderij de Lijwiekstee

Hoofdstraat 98
9635 AX Noordbroek
T: 0598 - 45 23 33
F: 0598 - 45 04 40