Zorgboerderij “Stal de Vossenburght” ligt in een gebied vol rust en ruimte. Vanaf december 2005 zijn wij gestart met het begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of een psychiatrische beperking op ons bedrijf. Gemiddeld zijn er 14-16 medewerkers werkzaam. Hierbij wordt gestreefd naar een diervriendelijke omgang en verzorging van allerlei dieren op dit bedrijf. Op onze boerderij zijn we zeer gastvrij; alles kan, maar niets moet en er is geen tijdsdruk. Uitgangspunt is dat de individuele inbreng van elke werknemer belangrijk is. Het gaat niet om de hoeveelheid werk, maar om de inzet waarmee een bijdrage wordt geleverd.

Onze opzet is om één groot warm gezin te vormen, waar een ieder zich thuis voelt op zijn eigen manier. Niemand heeft er tenslotte bij zijn geboorte om gevraagd hoe hij of zij eruit ziet, wat voor IQ hij/zij heeft, of hij iets extra’s kreeg bijv. een diagnose, en daarbij, of je groot wordt gebracht in een warm gezin. Dus een ieder krijgt een eerlijke kans om zich hier thuis te voelen.

Op de kleinschalige zorgboerderij is een grote variatie aan werkzaamheden. Wij verzorgen verschillende dagelijkse activiteiten. Deze activiteiten worden op individueel niveau afgestemd op ieder zijn of haar wensen.

Doelgroep en uitsluitingscriteria

De mensen die wij kunnen begeleiden op onze zorgboerderij en die we kunnen voorzien van de juiste passende zorg vallen in één van onderstaande doelgroepen:

 • Mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Mensen met een licht psychiatrische aandoening
 • Mensen met een verslavingsproblematiek
 • Jongeren uit het speciaal onderwijs
 • Mensen met een Burn Out
 • Jongeren uit de reclassering.

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groep(en) te creëren die voor de cliënt passend is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen. Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die meer zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, raden we aan bij een andere hulpverleningsinstantie aan te kloppen. Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn.

 • Cliënten zonder CIZ indicatie of een beschermd wonen indicatie worden bij ons niet geaccepteerd voor de woonvoorziening.
 • We nemen geen cliënten aan die gewelddadig zijn naar anderen en/of dieren
 • Cliënten met een ernstige somatische/lichamelijke beperking (rolstoel afhankelijk)
 • Doven
 • Blinden
 • Cliënten met storende gedrag voor de omgeving dat het groepsproces verstoord wordt, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet beïnvloedbaar
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist.
 • Cliënten die ernstig psychotisch zijn.

Boerderijen

Zorgboerderij Vossenburght heeft in totaal 3 boerderijen en 1 woonhuis. 1 Boerderij en het huis in Meeden. 1 Boerderij in Appingedam en 1 boerderij in Winschoten.

Meeden:

In Meeden hebben we een boerderij. De boerderij is bestemd voor mensen met een beschermd wonen of een WLZ indicatie. De intentie is hier om uiteindelijk door te stromen naar zelfstandig wonen. Er is hier toezicht in de nabijheid.

Sinds 1 oktober 2016 hebben we een nieuw huis in Meeden. Dit is een woonhuis en is plek voor totaal 4 cliënten. In het woonhuis is altijd personeel aanwezig. Cliënten die hier wonen hebben een beschermd wonen indicatie of een WMO jeugd indicatie.

Appingedam: dagbesteding

Sinds 1 november 2016 hebben we een nieuwe dagbestedingsboerderij. Dit is een melkveebedrijf. Hier kan je alles doen, met en rondom de koeien. Hier is altijd minimaal één begeleider aanwezig, dit is ook de eigenaar van het melkveebedrijf.

Winschoten:

Winschoten is de hoofdboerderij. Hier worden de meeste activiteiten gedaan. Wonen, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt van 9 tot 16 uur. De cliënten die in Meeden woonachtig zijn en hebben geen dagbesteding elders, zullen overdag naar deze locatie komen om hier de dagbesteding te volgen.

 

Dagbesteding op de Vossenburght biedt:

 • Een zinvolle dag invulling
 • Structuur
 • Rust en regelmaat
 • Saamhorigheid en gezelligheid
 • Het ervaren van het ritme van de seizoenen

Wat doen we op de boerderij

We beginnen de dag om 9 uur en gaan dan gezellig samen een kopje koffie drinken om de dag goed te beginnen. Hierna gaan we aan de slag met de dieren. Om half 11 hebben we pauze. Na deze pauze gaat iedereen hun taak van de ochtend afmaken en als dit af is zijn er genoeg andere werkzaamheden op de boerderij bijvoorbeeld:

 • Tuinwerkzaamheden: siertuin, groentetuin of kas.
 • Het erf moet goed onderhouden worden. Je kan bladblazen of grasmaaien.
 • De paarden poetsen, verzorgen, met ze lopen en zelfs paardrijden.
 • Dieren verzorgen van de kinderboerderij.
 • Knutselwerkzaamheden.
 • Verbouwing/ kluswerkzaamheden.
 • Huishoudelijke werkzaamheden.
 • We hebben een theeschenkerij die onderhouden moet worden en in de zomer kan je hier koffie/thee, ijs etc. verkopen en er is een winkeltje.
 • Je kan nog het aquarium en de parkieten verzorgen, de vijver onderhouden en vissen voeren, met de honden lopen.
 • Koeien voeren, melken, mesten en alle werkzaamheden rondom de boerderij.

Om 12 uur gaan we gezellig met ons allen lunchen. Na de lunch gaan we verder met één van de bovengenoemde werkzaamheden. Om half 3 hebben we de laatste pauze om weer even samen te zijn en wat te drinken en om 4 uur is je werkdag al weer voorbij.

 

Er is in de tussentijd ruimte om individuele gesprekken te houden. Ook spelen we in op jou individuele leerbehoeftes zoals cursussen, theorie leren voor bijvoorbeeld je autorijbewijs, of beter te worden in rekenen of taal.

 

Naast de vele genoemde activiteiten hebben we ook nog een mobiele ijskraam. Hiermee kunnen we op evenementen staan of op markten. Tevens zijn wij in te huren voor speciale aangelegenheden. Vanuit deze kraam kunnen we vers schepijs verkopen, maken we suikerspinnen en popcorn en hebben we slush puppy.

Website Zorgboerderij Vossenburght

 

zorgboerderij Vossenburght

Noordereinde 2
9675 TT Winschoten
Gemeente Oldambt
Telefoon: 0597672719
Mobiel: 0646267747