Mijn naam is Gea Jansingh, ik ben 56 jaar en ik heb meer dan 30 jaar ervaring in begeleiding van mensen met een beperking. In de jaren tachtig ben ik begonnen als sportbegeleidster met verstandelijk gehandicapten. Ook heb ik jaren voor jongeren met ADHD en PDD-NOS gezorgd. Later heb ik gewerkt als woonbegeleidster in een woongroep met mensen die naast hun verstandelijke beperking ook fysiek of visueel of auditief gehandicapt zijn of een psychisch probleem hebben. Ook heb ik in een logeerhuis mensen met lichamelijke beperkingen en kinderen met een gedragsstoornis begeleid. De laatste jaren, geef ik groepsbegeleiding en ondersteun en begeleid ik cliënten individueel.

Met veel plezier activeer, stimuleer en motiveer ik mensen. Het streven naar een verbetering van de leefsituatie, rekening houdend met de mens en zijn omgeving, individuele kwaliteiten en mogelijkheden geeft me veel voldoening.

Ik vind het belangrijk om in mijn werk iets te betekenen voor anderen. Ik houd me graag bezig met de vraag hoe mensen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Ik ben positief ingesteld en heb een zinvol, leuk en liefdevol leven. En dat gun ik iedereen.

Ondersteuning voor zorgorganisaties / zorginstellingen in administratieve taken, zoals kwaliteitsmedewerker, debiteurenadministratie of groepsbegeleiding op de dagbesteding.

Ik heb meerdere zorgorganisaties begeleid met het opzetten van een kwaliteitssysteem, zodat ze verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, kunnen leveren. Dat houdt in dat de zorgaanbieder systematisch gegevens over de kwaliteit van zorg verzamelt en registreert.
Bij verschillende zorgorganisaties ben ik de beheerder van het digitaal cliënt systeem Zilliz, werk ik met Vecozo hét digitale communicatiepunt in de zorg en de VNG berichtenapp.
Ook het de aanlevering van zorggegevens bij het CAK, via het ketenportaal van het CAK behoort tot mijn maandelijkse taken.
Ik ben bekend met TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen. Ik heb ervaring met aanvragen betreffende aanbestedingen bij de gemeenten. Het opstellen van protocollen, jaarverslagen en andere formaliteiten waaraan een zorginstelling met voldoen.
Ook keurmerken: kwaliteitsapplicatie “Kwaliteit laat je zien” van Federatie landbouw en Zorg, het HKZ voor kleine ondernemingen en Kiwa “Mijn Keurmerk”, zijn mij niet vreemd.

Wat ik doe:

Ik ben sociaal-maatschappelijk dienstverlener en help graag de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

Dit doe ik door middel van begeleiding en het overbrengen van kennis en vaardigheden.

Ik richt me op de materiële en daaraan gerelateerde psychosociale behoeften van de mensen.

Het kan zijn dat iemand moeite heeft met het opstarten van de dag, schoonhouden van de leefomgeving of hulp nodig heeft met de administratie of wellicht huiswerk of boodschappen doen.

Begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig te (blijven) wonen. Ieder mens voelt zich het beste als hij de regie over zijn eigen leven kan houden, ook als er beperkingen zijn.

De begeleiding gebeurt daar waar het nodig is, bv in je eigen huis. Desgewenst kan er naar een andere plek worden uitgeweken.

De wijze van invulling en uitvoering van deze ambulante zorg is persoonsgebonden en vraag gestuurd.

Ik kan begeleiding/ondersteuning bieden bij:

  • structuur aanbrengen in het dagelijkse leven
  • leren organiseren en aanbrengen van structuur in het huishouden
  • ondersteuning bij beperkte verstandelijke vermogens
  • leren omgaan met een psychiatrisch- of psychogeriatrisch ziektebeeld
  • het zoeken naar een passende zinvolle activiteit / werkleer plek, o.i.d. bij belangrijke veranderingen zoals
  • plaatsing in een tehuis, een overlijden …
  • problemen rondom een echtscheiding, relatieproblematiek of huiselijk geweld
  • situaties waarbij sprake is van overmatig alcohol, drugs- of medicijngebruik

Voorbeelden van begeleidingsvragen:

Hoe zorg ik er voor dat mijn huis netjes blijft?
Hoe krijg ik mijn administratie op orde, zodat ik geen aanmaningen meer krijg?
Heb ik recht op een (Wajong-)uitkering? Hoe vraag ik dat aan? Wat moet ik daar allemaal voor regelen? Samen kunnen we instellingen bezoeken of bellen.
Wat zijn er voor voorzieningen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer sociale contacten te krijgen?

Gea Jansingh

De Vennen 131
9541 LJ Vlagtwedde
Mobiel 06-49842609