Beschermd Wonen is bestemd voor iedereen die niet (meer) zelfstandig kan wonen vanwege problemen op een of meerdere levensgebieden. Wanneer ambulante begeleiding niet voldoende is wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in of bij een zorgboerderij. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving met zinvolle dagbesteding.

Uw Plan

Samen met u wordt een plan gemaakt, waarin op de volgende leefgebieden beschreven wordt wat uw behoefte aan ondersteuning is:

 • Financiën
 • Werk en opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL (zelfzorg)
 • Instrumentele ADL (huishouden doen en hulpmiddelen gebruiken)
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Deze leefgebieden of domeinen zijn afkomstig van de zelfredzaamheidsmatrix, dit is een methode die veel gemeenten voor de indicatiestelling gebruiken.