Zorgboerderij Fivelstee ligt tussen de dorpen Loppersum en Stedum in een mooi agrarisch gebied aan de N996. De boerderij biedt dagbesteding, logeeropvang, ambulante begeleiding en begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking, een autisme aanverwante stoornis, of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

Er wordt kleinschaligheid en maatwerk geboden. Individueel wordt bekeken hoe er een fijne plek voor de cliënt kan worden gecreëerd. De zorgboerderij heeft hiertoe gekwalificeerde en professionele begeleiders. Op basis van een persoonlijk zorgplan, geënt op de zelfredzaamheidsmatrix die veel gemeenten hanteren, wordt begeleiding op diverse leefgebieden geboden.

Wij begeleiden:

  • volwassenen en jongvolwassenen met een passende indicatie of beschikking.
  • met minimaal zorgzwaartepakket 3 en maximaal 6.
  • cliënten die gebaat zijn bij de dagbestedingsmogelijkheden of landelijke woonomgeving van de zorgboerderij.

Wij begeleiden geen:

  • cliënten die (veel of complexe) somatische zorg nodig hebben.
  • cliënten waarbij geriatrische problematiek op de voorgrond staat.
  • cliënten waarbij verslaving op de voorgrond staat, met name wat betreft harddrugs.
  • cliënten waarbij een (gedwongen) opname in een psychiatrische kliniek nodig is.
  • cliënten die zich agressief, crimineel of intimiderend gedragen richting mede-cliënten of begeleiding.

Verder is de boerderij fysiek (nog) niet ingericht voor rolstoeltoegang.

Zorgboerderij Fivelstee

Stedumerweg 7
9919 TE Loppersum
Telefoon: 0596 551 888

Zorgboerderij Fivelstee ligt tussen de dorpen Loppersum en Stedum in een mooi agrarisch gebied aan de N996. De boerderij biedt dagbesteding, logeeropvang, ambulante begeleiding en begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking, een autisme aanverwante stoornis, of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.  
Er wordt kleinschaligheid en maatwerk geboden. Individueel wordt bekeken hoe er een fijne plek voor de cliënt kan worden gecreëerd. De zorgboerderij heeft hiertoe gekwalificeerde en professionele begeleiders. Op basis van een persoonlijk zorgplan, geënt op de zelfredzaamheidsmatrix die veel gemeenten hanteren, wordt begeleiding op diverse leefgebieden geboden.
Adresgegevens: Naam organisatie Adres Postcode + woonplaats Telefoon: 0611111111